EKATERENBURG
PITIGORSK
MOSKOW
PERIM
KABARDINO
MAHACKALA
TYUMEN
VORONEJ
CHITA
CHERRESSR
STAVROPOLSKIY

St Lenina No:60 Tor Ts Kolizey
Tel:007342-220-94-18
(Bagozza)

 

St Kuybısheva No:14 Tor Ts. Kolizey Sinema
(Salvatini)
Tel:220-97-51

 

St Revolyutsiya No:13 Tor.Ts Semiya
(Karven)
Tel:238-69-94