EKATERENBURG
PITIGORSK
MOSKOW
PERIM
KABARDINO
MAHACKALA
TYUMEN
VORONEJ
CHITA
CHERRESSR
STAVROPOLSKIY

Rusya Federasyonu Stavropolskiy KRAY
GOROD STAVROPOL
Rivok "Yujuiy"
Ryad Evropeyskiy
SV-052